Regels forum

Algemeen

Regels
Regels zijn helaas in deze maatschappij steeds meer nodig. Het beheer van Cockers & Friends probeert om deze regels zo soepel mogelijk te hanteren. Probeer je hier zo veel mogelijk aan deze regels te houden en bedenk dat de beheerders ook maar goedwillende amateurs zijn die niet continu het forum in de gaten houden. Heb je op- of aanmerkingen op het beheer, meld dit dan even in een persoonlijk berichtje.
Het reglement is ook van toepassing op privéberichten.

Wat mag hier niet?
Scheldpartijen, vloeken en persoonlijke aanvallen, berichten met een gewelddadige strekking, berichten met een politieke inhoud, discriminerende en/of racistische uitlatingen, berichten over geloofsovertuiging, berichten om andere gebruikers te provoceren, het zonder toestemming openbaar maken van andermans privégegevens als adres, telefoonnummer, e-mailadres etc. Pornografisch materiaal valt ook onder de verboden. Bij grensgevallen is een en ander ter beoordeling van het beheer.

Taalgebruik
Houd er rekening mee, dat de deelnemers zowel uit België als uit Nederland komen en vermijd dialect.
Gebruik geen MSN-, SMS-taal, of de zogenaamde breezah-taal in je berichten. Plaats berichten gewoon in algemeen (beschaafd) Nederlands, zodat het voor een ieder leesbaar blijft. Algemeen gebruikte internet-afkortingen als idd, iig en ff zijn wel toegestaan zolang het bericht goed leesbaar is. Let zodoende ook op de interpunctie! (Soms krijgt het geschreven woord een andere betekenis als er bijvoorbeeld een komma verkeerd staat).

Problemen
Heb je problemen met iets of iemand op dit forum, meld dit dan eerst aan de beheerders. Zij zullen dan proberen te bemiddelen.

Onduidelijk
Bestaat er onduidelijkheid over iets? Vraag dan eerst aan de beheerders wat er wel en niet mogelijk is.

Copyright tekst en/of afbeeldingen gebruikers
De berichten en/of afbeeldingen van de gebruikers blijven te allen tijde eigendom van de gebruikers; het overnemen van tekst en/of afbeeldingen uit de berichten is uitsluitend toegestaan na toestemming van de betreffende gebruiker.

Maatregelen

Rechten van de beheerders.
Het beheer van Cockers & Friends heeft het recht om alle berichten te verwijderen, te bewerken, te verplaatsen alsmede het recht onderwerpen, forums en subforums te sluiten op het moment dat één of meer van de forumregels worden overtreden of wanneer zij dit om een andere reden passend vindt. Of iets onder deze categorie valt, wordt bepaald door de beheerder en niet door de gebruiker. De gebruiker zal altijd eerst op de hoogte worden gesteld zodat deze zelf de kans krijgt zijn of haar bericht kan aanpassen. Ook zullen alle acties van het beheer, indien mogelijk, gemeld worden zodat er geen verwarring ontstaat.
De beheerders van Cockers & Friends proberen ongewenst materiaal zo snel mogelijk te verwijderen van het forum. Het is echter mogelijk dat zij iets over het hoofd zien. Alle berichten op dit forum zijn dan ook de meningen en gezichtspunten van de gebruikers en niet van de beheerders (behalve bij de berichten die door de beheerders zelf geplaatst zijn). Het beheer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers. Mocht u denken een ongeoorloofd bericht tegen te komen, stuur dan een berichtje aan één van de beheerders via een PB.

Wie zich herhaaldelijk niet houdt aan de regels of aanwijzingen van de beheerders niet volgt, kan de toegang tot het forum tijdelijk of permanent worden ontzegd. Dit alleen in het uiterste geval. Zijn/haar onderwerpen, artikelen en/of foto album zullen niet worden verwijderd.

Onderwerpen plaatsen

In welk forum of subforum plaats ik mijn onderwerp?
In het forum of subforum waar jij denkt dat het thuis hoort. Indien je achteraf denkt dat het toch beter in een ander forum of subforum geplaatst had kunnen worden, vraag dan aan één van de beheerders of deze het onderwerp wil verplaatsen.

Dubbele onderwerpen!
Kijk voordat je een onderwerp of vraag plaatst of er niet iemand anders precies hetzelfde geschreven heeft. Zo voorkomen we dubbele threads.

Zoeken naar onderwerpen.
Kijk voordat je een onderwerp of vraag plaatst eerst met de zoekfunctie of er al niet een dergelijk onderwerp of vraag bestaat. De zoekfunctie is te vinden in de kop van iedere pagina.

Het gebruiken van quotes
Soms is het duidelijker om een reactie te plaatsen m.b.v. een quote om aan te geven waarop precies gereageerd wordt. Probeer wel te voorkomen dat je meerdere quotes in in elkaar zet. Knip hetgeen niet wat niet meer van toepassing is weg uit het bericht zodat het overzichtelijk blijft. Uiteraard mag je wel meerdere quotes in 1 bericht plaatsen als je op meerdere zaken wilt reageren.

Gebruik van afbeeldingen, avatars, onderschriften en het toevoegen van documenten

Formaat foto
Je mag een ongelimiteerd aantal foto's in je berichten tonen. Deze mogen max. 650 pixels breed of hoog zijn. Het plaatsen van foto's op het forum kan alleen via externe hosting. Dit kan gratis en gemakkelijk op sites als www.photobucket.com of www.imageshack.com.

Formaat avatar
Een avatar mag de maximale afmetingen hebben van 100 x 100 pixels en een bestandsgrootte van 6 Kb. Het is niet toegestaan bewegende beelden in je avatar te gebruiken.

Onderschrift
Het is niet toegestaan bewegende beelden in je onderschrift te gebruiken. Een banner of een ticker mag uiteraard wel. Houdt hiervoor een maximale maat aan van 450x150. Een banner en een ticker tegelijk is niet toegestaan.

Documenten toevoegen
Het is mogelijk documenten aan je bericht toe te voegen. Dit kunnen documenten met de volgende extenties zijn: .doc, .zip, .txt, .gz, .tgz. Het maximale bestandsformaat is 120kb

Plezier
Wij wensen iedereen heel veel lees- en kijkplezier op het forum. En bedenk: Cockers & Friends is een forum van en door gebruikers!